ششم ابتدایی

مجموعه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم ابتدایی از مناطق منتخب کشور با پاسخ تشریحی

جزییات بیشتر


تومان 5,900

10 مقادیر 50 مقادیر
-15% -30%

مجموعه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم ابتدایی از مناطق منتخب کشور با پاسخ تشریحی

 

آخرین بروزرسانی: 1392

این مجموعه شامل نمونه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم از مناطق منتخب کشور با پاسخ تشریحی می باشد. این 

سوالات مربوط به 6 درس سال ششم ابتدایی می باشد.

 

این دروس عبارتند از:

هدیه های آسمانی، املای فارسی، انشاء فارسی، ریاضی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی


این مجموعه سوالات شامل نمونه سوالات امتحانی دیماه و خردادماه بوده و برای ترم اول و دوم دانش آموزان سال ششم قابل استفاده است.