دوم راهنمایی

مجموعه نمونه سوالات امتحانات مدارس منتخب کشور سال دوم راهنمایی با پاسخ کاملا تشریحی

جزییات بیشتر


تومان 4,900

10 مقادیر 50 مقادیر 100 مقادیر
-15% -30% -50%

به جای سال تحصیلی دوم راهنمایی، هفتم متوسطه اول افزوده شده است.

نمونه سوالات امتحانی سال هفتم متوسطه اول همراه با پاسخ تشریحی

مجموعه نمونه سوالات امتحانات مدارس منتخب کشور سال دوم راهنمایی با پاسخ کاملا تشریحی

 

این مجموعه شامل نمونه سوالات امتحانات مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی می باشد. این مدارس عبارتند از:

عادی دولتی، نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، فرزانگان و غیر انتفاعی.

سوالات مربوط به 12 درس سال دوم راهنمایی بوده و در اکثر دروس بیش از 20 نمونه سوال در این بسته قرار دارد.

 

این دروس عبارتند از:

آموزش قرآن، تعلیمات دینی، انشاء فارسی، املای فارسی، ریاضی، علوم تجربی، انگلیسی، تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی، عربی، آموزش حرفه و فن