سوم دبیرستان

نرم افزار مجموعه نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان با پاسخ کاملا تشریحی

جزییات بیشتر


تومان 5,900

10 مقادیر 50 مقادیر
-15% -30%

نرم افزار مجموعه نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان با پاسخ کاملا تشریحی


آخرین بروزرسانی: 1393

این نرم افزار شامل 37 دوره سوالات امتحانات نهایی از خرداد 81 تا شهریور 93 با پاسخ تشریحی می باشد.

سوالات مربوط به دروسی که امتحان آنها به صورت نهایی برگزار می گردد در 3 رشته نظری علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی سال سوم دبیرستان می باشد.

 

همچنین برای اطلاع دانش آموزان از میزان بارم بندی دروس و موارد امتحانی، فایل بارم بندی هر درس به صورت جداگانه در این بسته قرار داده شده است.

 

ریاضی فیزیک

دین و زندگی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، عربی 3، شیمی 3 و آزمایشگاه، جبر و احتمال، هندسه 2، زبان خارجه 3، حسابان، فیزیک 3 و آزمایشگاه

 

علوم تجربی

دین و زندگی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، عربی 3، شیمی 3 و آزمایشگاه، زبان خارجه ، فیزیک 3 و آزمایشگاه، ریاضی 3، زمین شناسی، زیست شناسی 2

 

ادبیات و علوم انسانی

دین و زندگی 3، زبان خارجه 3، تاریخ ایران و جهان 2، عربی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، آرایه های ادبی، فلسفه و منطق، جغرافیا 2، جامعه شناسی 2، ریاضی

محا محا , mahaz

نمونه سوالات امتحانی سال سوم دبیرستان

نرم افزار مجموعه نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان با پاسخ کاملا تشریحی(27 دوره)

16-56-large.jpg

این نرم افزار شامل 27 دوره سوالات امتحانات نهایی از خرداد 81 تا شهریور 90 با پاسخ تشریحی می باشد.

سوالات مربوط به دروسی که امتحان آنها به صورت نهایی برگزار می گردد در 3 رشته نظری علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی سال سوم دبیرستان می باشد.

 

همچنین برای اطلاع دانش آموزان از میزان بارم بندی دروس و موارد امتحانی، فایل بارم بندی هر درس به صورت جداگانه در این بسته قرار داده شده است.

http://2ghadam.ir/product.php?id_product=16

ریاضی فیزیک

دین و زندگی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، عربی 3، شیمی 3 و آزمایشگاه، جبر و احتمال، هندسه 2، زبان خارجه 3، حسابان، فیزیک 3 و آزمایشگاه

 

علوم تجربی

دین و زندگی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، عربی 3، شیمی 3 و آزمایشگاه، زبان خارجه ، فیزیک 3 و آزمایشگاه، ریاضی 3، زمین شناسی، زیست شناسی 2

 

ادبیات و علوم انسانی

دین و زندگی 3، زبان خارجه 3، تاریخ ایران و جهان 2، عربی 3، زبان فارسی 3، ادبیات فارسی 3، آرایه های ادبی، فلسفه و منطق، جغرافیا 2، جامعه شناسی 2، ریاضی